Werkervaring

Tussen 2004 en 2020

Verbeteren samenwerken tussen medische vakgroep en verpleegafdeling, Deventer 

 • Herstellen van vertrouwen tussen beide groepen
 • Aansturen op acties om tot goede onderlinge samenwerking te komen die hebben geleid tot verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg 

MT begeleidingstraject van onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, Deventer

 • Begeleiding van een nieuw samengesteld MT  
 • Ondersteuning bij groeiproces van MT als geheel en ieders persoonlijke en professionele ontwikkeling

Initiator en medeauteur van boek: “De Verandermeander, stromend leiderschap”

Programmamanager training Leiderskunst 

 • Training die managers in de gelegenheid stelt om vanuit eigen kracht een inspirerende en stimulerende leider te worden

Interim managementschap RWS, hoofd afd scheepvaartbegeleiding, Buitenpost,

 • Verbeteren van de onderlinge samenwerking op de afdeling 
 • Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele medewerkers

Verbeteren samenwerking in project tussen meerdere departementen, Ministerie van 

Economische Zaken  

 • Herstellen van vertrouwen tussen deelnemende ministeries
 • Essentiële factoren vertalen in beleid en concrete acties 

Eigen adviesbureau Scarabee, Enschede, 2000-2005 

 • Begeleiden van teams
 • Persoonlijke begeleidingstrajecten
 • Begeleiden intervisiebijeenkomsten, o.a. bij TSM Businessschool  

Arbeids- en Organisatieadviseur,  Arbodienst Drienerlo, 

Universiteit Twente, Enschede 1999-2000  

 • Uitvoeren welzijnsgerichte deel van risico-inventarisatie & evaluatie
 • Begeleiden van teams en leidinggevenden bij invoering van veranderingen
 • Bemiddelen bij conflicten binnen organisaties dan wel tussen individuen

Coördinator deskundigheidsbevordering, Integraal Kankercentrum, 

 Stedendriehoek Twente (IKST), Enschede. 1993-1998  

 • Organiseren en uitvoeren van bij- en nascholingsactiviteiten voor verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten
 • Onderhouden van een oncologisch netwerk
 • Initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen binnen de oncologie
 • Bemiddelen bij tegengestelde belangen in het netwerk 

Docent verpleegkunde, Hogeschool Enschede  1994 - 1995  

 • Ontwikkelen en uitvoeren van vaardigheidsonderwijs (voorbehouden handelingen),
 • Geven van supervisie 
 • Maken van video over medische en verpleegkundige vaardigheden

Verpleegkundige en coördinator van zorg op afdeling  1984 - 1993  

 cardiologie en longziekten, Academisch Ziekenhuis Groningen

 • Geven van dagelijkse zorg aan patiënten
 • Leidinggeven aan verpleegkundigen
 • Organiseren van zorgoverstijgende activiteiten
 • Ontwikkelen en invoeren van nieuwe verpleegkundige ontwikkelingen

Buitengewoon verlof in verband met maken van een wereldreis, 1989 - 1990  


Wijkverpleegkundige en medewerker wooneenheid voor verstandelijk

gehandicapten, ‘l Arche, Trosly-Breuil, Frankrijk  1982 - 1984  

 • Begeleiden van bewoners
 • Geven van feedback
 • Uitvoeren van medische handelingen bij zieke bewoners