Karin

Sprankel  

Mijn oorsprong ligt in de gezondheidszorg. Ik vervulde o.a. managementfuncties in het HBO-onderwijs en bij het Integraal Kankercentrum. Na de opleiding ‘Counseling in Context’ (USBO) werd ik arbeids- en organisatieadviseur bij een arbodienst. Mijn opleiding tot mediator heb ik gevolgd bij de Lime Tree (Bilthoven). Na jaren partner geweest te zijn van bureau Mekander werk ik sinds 1 januari 2021 onder mijn eigen naam.

Mijn focus ligt op het onderwijs en de gezondheidszorg waar ik werk als persoonlijk begeleider, teamcoach, bemiddelaar bij conflicten en onderzoeker van calamiteiten. 
In mijn werk kom ik snel tot de kern van de zaak. Ik vind het belangrijk om op een stimulerende en gelijkwaardige manier appèl te doen op de eigen kracht van de klant. In de begeleiding stimuleer ik daarom zelfsturing, zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Ik ondersteun mensen bij het ontdekken van hun drijfveren. Met ruimte voor niet-weten en zoeken, maar altijd in relatie tot het doel dat iemand voor ogen heeft. Mijn uitgangspunt is: als mensen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun leven en werk, dan behouden zij de regie. 

Mijn werkervaring 


Neem contact op