Inspiratie

Alleen stof komt vanzelf aanwaaien  

Jan Bloemhof

Inspireren ww. ‘bezielen, iemand tot iets aanzetten’ (Van Dale)

Ontleend aan Latijn īnspīrāre ‘bezielen’, letterlijk ‘inblazen’, iets tot leven wekken

inspiratie|s (meerv.) toestand dat je creatief nadenkt en weet hoe je iets goed moet doen

Ik deel graag mijn bronnen van inspiratie.