Teamcoaching

Niemand is zo slim als wij allemaal


De effectiviteit van het handelen van een team wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de teamleden zich verantwoordelijk voelen voor het werk. Ieder team heeft een opdracht van de organisatie in de vorm van doelstellingen, verantwoordelijkheid voor de uitvoering van processen en procedures, etc. Hoe meer de verantwoordelijkheid gevoeld wordt, hoe eerder en alerter gereageerd wordt ten aanzien van communicatie, afspraken en verstoringen die zich voordoen. 

Teams die ik begeleid hebben vragen als: 

  • Hoe kunnen we samen onze organisatiedoelstellingen waarmaken?
  • Help ons een weg te vinden uit de (hoogoplopende) spanningen in onze onderlinge samenwerking


Meestal realiseren de leden van het team zich wel dat het anders moet, maar weten ze niet hoe. Wanneer de teamleden zich er niet van bewust van zijn hoe ze op de werkvloer met elkaar omgaan kan dat leiden tot onnodige irritaties en verminderde effectiviteit.  

Met behulp van teamcoaching wordt het besef ontwikkeld dat door samenwerking en zingeving het werken in een team waarde en betekenis krijgt. In een sfeer van wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen stimuleer ik het proces waarin teamleden op zoek gaan naar de essentie, naar waar het om gaat in het werk. Door zichtbaar te maken wat er speelt. Hierbij is aandacht voor het nemen van individueel en gezamenlijk eigenaarschap.

 

Werkwijze

Wederzijdse kennismaking met de leider en/of een of meerdere mensen van het team waarbij we de coachvraag helder maken en de doelstellingen en de fasen in de aanpak formuleren.  Hoe helderder de vraag, des te gerichter de aanpak!
 

Na de kennismaking wordt een offerte geschreven met informatie over doelstelling, aanpak van de teamcoaching, aantal bijeenkomsten/activiteiten en doorlooptijd. Een coachtraject voor teamcoaching bestaat in regel uit meerdere bijeenkomsten (4 tot 6 bijeenkomsten). Echter het is ook mogelijk korter aan de slag te gaan (1 of 2 bijeenkomsten) met een meer specifieke vraag van het team of om gewoon eens te ervaren wat teamcoaching gecombineerd met teambuilding/activiteiten kan betekenen voor het team. 


Regelmatig wordt geëvalueerd waar het team staat ten aanzien van de coachdoelstelling. Dit kan betekenen dat het aantal teamsessies wordt aangepast (langer of korter). Het is het streven dat het team zichzelf kan ‘aansturen’ met de aangereikte inzichten en handvatten.