Mediation

Elkaar leren begrijpen

Spanningen tussen mensen komen in elke organisatie voor. Door tegenstrijdige belangen, botsen van karakters of andere oorzaken kunnen spanningen hoog oplopen. Soms werken collega's in een voortdurende situatie van wederzijdse irritatie en onbegrip. Daar wordt geen van beide partijen gelukkig van.

Waar spanning is, begeleid ik - met oog en oor voor de taak waar een medewerker, het team en de organisatie voor staat - mensen naar een praktische uitweg. Mijn bemiddeling is gericht op het boven tafel krijgen van de bron van de spanning. Elkaar leren begrijpen is daarbij belangrijk. Vanuit welke motieven handelt de ander? Wat wil zij/hij bereiken? Het doel van bemiddeling is de onwerkbare situatie weer werkbaar maken door aan de slag te gaan met concrete oplossingen. Zodat het stroomt tussen mensen en zij weer met plezier naar hun werk gaan.

Werkwijze
Bij mediation ondertekenen partijen bij aanvang een mediationovereenkomst waarmee iedereen instemt met geheimhouding en vrijwilllige deelname. Tijdens het traject worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Deskundigheid
Mijn opleiding tot mediator heb ik gevolgd bij de Lime Tree, gevolgd door de opleiding 'mediation in groepen'. 
Als gecertificeerd mediator heb ik ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van spanningsvolle situaties op de werkvloer. 

Referentie
"In mijn periode bij MaxX is Karin ingezet voor coachings- en mediation trajecten, ondermeer bij een aantal dreigende conflicten.  Mediation is altijd complex. Bij Karin “ontvouwt het zich”. Ze is niet bang en in staat de spanning te verdragen. Ze is van hands on en stelt de vragen die gesteld moeten worden. Karin is van de verbinding en draagt zorg voor een bedding waarin een delicaat mediationtraject zich kan ontvouwen. Daar heb ik respect voor."

Richard Ferweda, zelfstandig ondernemer