niet weten

Om ons heen zie ik veel leiders worstelen met vragen waar geen duidelijk en sluitend antwoord meer op te vinden is. Leiders die zich verstrengeld voelen in wat er allemaal op hen afkomt; regels van hogerhand, de snel veranderende samenleving, de sociale communicatiemogelijkheden. Ook al is het de hoop van velen, pasklare antwoorden zijn vaak niet meer voorhanden. Maar wat dan.....?

Ik ken ze zo goed, die momenten van niet-weten. Zoals tijdens een bemiddeling in een langdurig conflict tussen verschillende disciplines in de gezondheidszorg, waar na het derde gesprek een patstelling ontstond waar ik op dat moment geen raad mee wist. 

De afgelopen jaren heb ik geleerd mezelf dit gevoel toe te staan. Om rustig en stil te blijven en een nieuwe invalshoek te laten ontstaan waardoor ik een andere weg kan inslaan. Maar in dit geval wist ik het écht niet. Ik voelde de verwachtingsvolle blikken op mij gericht, mijn maag kneep samen en de spanning in mij liep op. 

Er was maar één actie mogelijk: vertellen dat ik het niet wist. Hierdoor creëerde ik ruimte voor mijzelf. Maar er gebeurde meer; de mensen aan tafel werden zich ervan bewust dat de wijze waarop ze met elkaar communiceerden niet zou gaan leiden tot een gewenste oplossing. 

In de tijd tussen de bijeenkomsten ontstonden nieuwe perspectieven. Ik kreeg een ingeving die later de goede bleek te zijn. De partijen aan tafel openden zich voor nieuwe invalshoeken. En zo kwam het conflict uiteindelijk tot een oplossing waar iedereen zich in kon vinden. 

In het niet-weten schuilt een mogelijkheid om te leren. In de ongemakkelijke ruimte van het niet-weten zit je denken namelijk niet meer in de weg. Je denken leid je altijd naar een oude bekende oplossing. Door jezelf het niet-weten toe te staan, open je als het ware een nieuwe ruimte met nieuwe oplossingsrichtingen. Je vraag ligt dan in het midden in plaats van de mogelijke antwoorden. Dat vraagt lef. Veel lef. Maar dan krijg je ook wat! Omdat het werkt ontstaat passie en energie. 

Door jezelf je niet-weten toe te staan open je de deur naar nieuwe mogelijkheden.